SoN nieuwsbrief V

Beste SoN leden, 

Graag informeert het bestuur u als volgt: 

Wij hopen dat alle SoN leden deze nieuwsbrief in goede gezondheid ontvangen.

Gezien de Cornona perikelen hebben wij de laatste tijd onderling uitsluitend via onze bestuurs-app en per mail gecommuniceerd. Dat was natuurlijk veel minder gezellig , maar alles is beter dan niets ! Graag houden wij hierbij  iedereen op de hoogte omtrent de SoN -ontwikkelingen. 

Voor zover onze informatie strekt zijn er onder de SoN leden geen verontrustende omstandigheden te melden. We krijgen positieve reacties op de diverse nieuwsbrieven en unaniem horen wij dat de leden zoals Noordwijkerhouters nu eenmaal zijn,  nuchter naar de feiten kijken en dat zodra de ons door het Coronavirus opgelegde beperkingen achter verleden tijd zijn  iedereen weer met enthousiasme de SoN activiteiten zal voortzetten.  

Vooruitblik SoN activiteiten: 

Gezien de laatste berichten van de overheid en in de media is de verwachting dat we eerst pas ergens in het eerste of tweede kartaal van het volgend jaar bij elkaar kunnen komen.                                        

Dat betekent dus helaas dat we in 2020 geen jaardiner zullen hebben en misschien zal onze eerste bijeenkomst in januari ook nog niet mogelijk zijn.  Zodra er een weer mogelijkheden zijn zal het bestuur tot actie overgaan. Wellicht dan eerst te starten met een borrel en daarna weer met een spreker. We houden alle opties open. Mochten er leden zijn met ideeen en suggesties laat het ons dan weten. 

Wat kunnen de SoN leden intussen wèl doen ? 

Graag willen wij samen met de commissies -zodra het weer kan -een mooi SoN programma in elkaar zetten!  Daar kan iedereen aan mee werken:  

-Kom met voorstellen over sprekers en bedrijfsbezoeken.

-De SoN zoekt nog steeds naar nieuwe leden, bij voorkeur onder de 55 jaar om zo de  leeftijdsopbouw van het ledenbestand in balans te houden.   

 – ideeen over de jaarlijkse uitgangsdag zijn van harte welkom. 

 -geschikte locaties voor een zomerborrel en het jaardiner , laat het weten… 

Geef uw informatie svp door aan de voorzitters van de commissies of aan het bestuur. 

Nieuwe voorzitter Commissie Clubzaken gezocht! 

Na zich een aantal jaren met veel enthousiasme en succes voor Clubzaken ingezet te hebben , heeft Herman Heemskerk aangegeven dat zodra een enthousiaste opvolger gevonden is , hij het stokje graag wil overdragen. Tot die tijd zal hij als voorzitter aanblijven . Herman geeft aan dat het voor de sociëteit goed is om tijdig een opvolger te vinden , om zo de verdere verjonging en de continuïteit van de SoN te waarborgen. De  SoN heeft de inzet  van Herman altijd enorm gewaardeerd en betreurt het dat Herman er mee wil stoppen, maar respecteren zijn beslissing natuurlijk. Herman blijft gelukkig gewoon onder ons en wil ruimte maken voor vernieuwing. Een positieve visie vinden wij ! 

Clubzaken is een belangrijk onderdeel binnen de SoN. Clubzaken coördineert en stimuleert de ledenwerving en volgt en bewaakt het wel en wee van de doelstellingen die we ons als SoN hebben gesteld. 

Een ieder kan zich kandidaat stellen of een suggestie doen. Graag ter attentie van onze voorzitter Steven Bemelman. 

Contributie SoN jaar 1 mei 2021 tot 1 mei 2022: 

Conform het reglement zullen wij in april 2021 de leden het bedrag van de contributie voor het nieuwe jaar voorstellen. Door de beperkte activiteiten is de verwachting dat we dit jaar een ruim positief saldo zullen overhouden. Nu al willen wij  u informeren dat wij dit saldo  in het volgende boekjaar in zijn geheel  met de contributie 2021-2022 zullen verrekenen. Details zullen tzt door onze penningmeester bekend gemaakt worden. 

Wij vertrouwen erop u allen hierbij weer optimaal geïnformeerd te hebben en wensen iedereen de komende tijd al het goede toe in vooral een goede gezondheid. 

Tot snel en met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur