SoN Nieuwsbrief nummer VIII

SoN Nieuwsbrief nummer VIII  

Beste SoN leden, 

Na een lange tijd lijkt Corona in ons land dan eindelijk onder controle! Wij hopen natuurlijk voor altijd, echter hebben we ervaren dat vandaag de dag niets zeker is. Hoe dan ook zijn wij verheugd, dat we als sociëteit de draad weer kunnen oppakken en weer bij elkaar kunnen komen.  

Op 2 juni hielden wij een formele bestuursvergadering en daarna hebben wij in overleg de definitieve planning van de activiteiten tot 1 januari 2022 met de commissievoorzitters afgestemd. Met de data is rekening gehouden met de kermis en 11-11! 

Programma 2021 

12 augustus          : zomerborrel , op de Steeg vanaf 20.00 uur  

20 augustus          : jaarlijkse BBQ met partners bij Restaurant Mama, Duinschoten 12 vanaf 17.30 uur 

16 september       : spreker    -door Programma Commissie 

14 oktober            : spreker                     ,, 

4 november          : spreker                     ,, 

27 november        : SoN feestavond 

9 december          : spreker                     ,,      en open dag voor nieuwe SoN leden  (in overleg met Commissie Clubzaken) 

Aanmelden voor de BBQ graag voor 13 augustus bij de secretaris.  

Herhaalde oproep!: Uw actieve bijdrage wordt gevraagd : Ook in deze nieuwsbrief vragen wij u om met ideeen te komen betreffende bedrijfsbezoeken, spreekbeurten en tevens uit te kijken naar potentieel nieuwe SoN -leden. Tevens zoeken wij nog naar leden die zich willen inzetten bij een van onze commissies, zoals bijvoorbeeld nu in bijzonder de Festiviteiten Commissie (Jaarlijkse BBQ , Kerstdiner en Uitgaansdag) en de Commissie Presentaties (Sprekers en bedrijfsbezoeken) 

We kunnen het niet alleen. We hebben iedereen nodig om met elkaar voor iedereen de Son gezond en leuk te houden! 

Update samenstelling SoN -commissies 

Elke SoN-commissie bestaat uit een aantal SoN leden, waaronder een voorzitter en tenminste een afgevaardigde namens het bestuur. 

Commissie Festiviteiten : Voorzitter Gerard Heemskerk , Nol den Elzen namens het bestuur, Gerard Klein, Patrick van Steijn en Cock Geerlings. 

Commissie Sprekers : Voorzitter Piet van Duin, Steven Bemelman namens het bestuur, Peter Duivenvoorde en Alfons Morssink. Ter versterking is hier nog tenminste een lid van harte welkom! 

Commissie Clubzaken: Voorzitter Rob Kool , Ton Wieringa namens bestuur , Gert Jan van der Togt, John van der Slot en Dirk Hogervorst. 

Financieel Verslag 2020 

Met dank aan de penningmeester en de kascommissie is Het Financieel jaarverslag 2020 definitief goedgekeurd. 

Contact met de leden 

Omdat wij geen bijeenkomsten konden organiseren ,hebben wij door middel van de nieuwsbrieven zo goed als mogelijk het contact met de leden onderhouden. Zolang er geen nieuwe Corona belemmeringen optreden zullen wij vanaf nu geen nieuwsbrieven meer sturen. We gaan u dus weer op de oude en vertrouwde wijze via het secretariaat en tijdens de maandelijkse bijeenkomsten over onze sociëteit op de hoogte houden. 

Onderhoud en Content Website SoN. 

Don van der Kamp heeft deze taak op zich genomen , waarvoor het bestuur hem hartelijk bedankt. Het betreft hier o.a. het weergeven van algemene informatie, de actuele ledenlijst, het programma en foto’s van SoN activiteiten. Laten wij er allemaal aan meewerken dat hij voldoende content krijgt! Wij bedanken Steven Bemelman die dit vele jaren voor ons gedaan heeft! 

Gezien de achterliggende periode spreken wij de wens uit dat u de komende maanden geen bijeenkomst wilt missen en we een grote opkomst tegemoet kunnen zien. Er is genoeg bij te praten en hoe leuk is het om een keer per maand een avond met Noordwijkerhouters door te brengen In plaats van door een Lockdown thuis op de bank te zitten! 

Met dank aan iedereen die de afgelopen tijd een bijdrage aan de SoN heeft geleverd ,voor de getoonde loyaliteit en voor alle positieve reacties op onze nieuwsbrieven, 

graag tot snel en met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur