Economische Agenda

Tijdens de SoN avond van 13 juni zal Lars Flinkerbusch, directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek een  presentatie geven over de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek; de kracht van verbinding.

Lars-Flinkerbusch,directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek

De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EADB) is opgesteld door de 5 gemeenten van de Bollenstreek, die daar ook totaal 5 miljoen Euro voor ter beschikking hebben gesteld. De EADB is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Bedrijfsleven Bollenstreek dat heeft toegezegd per onderdeel 75% te co-financieren.

Het doel van de EADB is de economische prestaties van de Bollenstreek te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit als aantrekkelijke woonregio en toeristische trekpleister te behouden en  te versterken. Deze gezamenlijke inspanning is noodzakelijk omdat uit onderzoek blijkt dat wij als regio onder de maat presteren.

Het streven is naar meer banen, zodat hoog- en laagopgeleide inwoners van de Duin- en Bollenstreek in de regio kunnen blijven werken in een bloeiende bollen- en sierteeltindustrie, toeristische sector en kenniseconomie.

De projecten (agenda’s) worden beoordeeld door een Economic Board en uitgevoerd onder leiding van de directeur Lars Finkerbusch.

Al met al beloofd dit een interessant verhaal te worden direct inhakend op de actualiteit van de economische situatie in de bollenstreek.

De koffie staat om 20.00 uur klaar in het Wapen van Noordwijkerhout en de presentatie start om 20.30 uur