Het jaar 2020 ……..

Beste SoN leden ,

Helaas zijn wij allen nog steeds in de greep van het Corona-virus en leven wij in ongekende omstandigheden.

Het raakt ons in meer of minder mate allemaal, waarbij we ons realiseren dat er onder ons leden zijn die met hun bedrijfsvoering extra zwaar worden geraakt en voor grote economische uitdagingen staan.

Voor wat betreft de activiteiten van onze Sociëteit hebben wij na de drie succesvolle en goed bezochte  bijeenkomsten in januari ( presentatie Henk Waling, Openbaar Vervoer),13 februari ( De Waterstof –auto in Studio Royal ) en 12 maart ( bezoek en diner KTS ) helaas alle geplande activiteiten tijdelijk op hold moeten zetten.

Op 9 maart zijn wij als bestuur, samen met de voorzitters van de Commissies bij elkaar geweest en hebben wij over de voorbereiding  van de ALV en komende jaaractiviteiten van gedachten gewisseld.

Op 25 maart informeerden wij u dat op basis van de genomen overheidsmaatregelen wij in het gunstigste geval wellicht pas op 11 juni bij elkaar kunnen komen.

Op 21 april zal de overheid bekend maken wat de nieuwe richtlijnen betreffende de Corona-perikelen zullen zijn , en zal het bestuur  vervolgens  bekijken wat dit voor onze SoN- activiteiten voor invloed heeft.

De bestuursleden houden met regelmaat onderling contact met elkaar betreffende onze sociëteit. Onze penningmeester  zal begin mei de gebruikelijke factuur voor de contributie versturen. Het  bedrag is gelijk aan het laatste jaar. Mochten wij het komend jaar door de omstandigheden een meer dan gebruikelijk saldo overhouden , zullen wij dit in overleg met de leden verwerken in de contributie van het jaar daarop of verrekenen  met de eigen bijdrage van het jaardiner.

De komende tijd zullen wij u met regelmaat blijven informeren . Zijn er intussen vragen , ideeën, suggesties  laat het dan aan ons via de secretaris weten , of bel ons even ….

Wij zien er naar  uit , dat we zo snel mogelijk weer  in “normale “omstandigheden kunnen leven en kijken uit naar een spoedig en gezond weerzien en wensen intussen iedereen veel sterkte, wijsheid en succes in deze bijzondere en uitdagende tijden.

Namens het Bestuur ,

Steven Bemelman

Voorzitter SoN