School at Sea

De Algemene Leden Vergadering Sociëteit Noordwijkerhout is op donderdag 11 april 2019 in het Wapen van Noordwijkerhout. De vergadering zal worden gevolgd door een Walking Dinner.

Gedurende de maaltijd zullen Floris, zoon van Dirk Hogervorst en Maxim, stiefzoon van Alfons Morsink een presentatie geven over School at Sea.

School at Sea houdt in dat je zes maanden op een driemaster de oceaan over vaart, terwijl je je schoolwerk maakt.

Thalassa

Tijdens deze zes maanden durende zeiltocht (12.000 mijl) varen de deelnemers van Nederland via Afrika naar Midden Amerika en terug. Tijdens deze trip zijn de deelnemers zich continu aan het ontwikkelen. Bij School at Sea komt alles samen. Je navigeert, kookt, maakt je proefwerken aan boord, organiseert expedities en eigen reizen, evalueert, neemt leiding en werkt samen.

School at Sea is gebaseerd op het principe van de Chinese wijsgeer Confucius: “vertel het me en ik zal het vergeten. Toon het me en ik zal het onthouden. Laat het me doen, en ik begrijp het”. Bij School at Sea gaan ze uit van het principe dat je door theorie te koppelen aan de praktijk dingen beter begrijpt en het daardoor beter zult onthouden.

Floris, nu 21 jaar en studerend, heeft deze reis een aantal jaren geleden gemaakt  en komt vertellen over zijn ervaringen. Maxim, 3e klas VWO en 15 jaar hoopt deze reis dit jaar te kunnen maken en vertelt over zijn hoop en nog te overwinnen hobbels.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van School at Sea: www.schoolatsea.com

SaS logo

Omdat we een vol programma hebben deze avond zullen we eerder beginnen dan gebruikelijk. De planning is als volgt: Inloop 18.00 uur, Aanvang ALV 18.30 uur.
Na de ALV Walking Dinner en presentatie School at Sea.

Omdat het voor de voorbereiding van het diner belangrijk is te weten hoeveel mensen aanwezig zijn hierbij het verzoek, indien u niet aanwezig kunt zijn, tijdig bericht van verhindering te geven.