SoN nieuwsbrief IV

Beste SoN leden, 

Op woensdagavond 26 augustus is het bestuur voor een tussentijdse bespreking bij elkaar geweest. Graag berichten wij jullie als volgt in onderstaande vierde SoN-nieuwbrief: 

 Evaluatie juli zomerborrel in Corona-tijd: 

De jaarlijkse augustus zomerborrel is positief verlopen. Met een opkomst van ca. 33 leden hebben wij op landgoed Tespelduyn van een gezellige en goed verzorgde borrel kunnen genieten. Eindelijk waren wij als Sociëteit weer eens bij elkaar en tot in de kleine uurtjes werd er uitgebreid bijgepraat. Complimenten voor ons allen voor het nakomen van de Corona richtlijnen. Hierdoor zijn er geen problemen ontstaan en konden wij als bestuur deze proefbijeenkomst als geslaagd beschouwen. 

Hoe gaan wij de komende maanden verder met het SoN-programma ? 

Uitgangspunt is dat de planning gemaakt wordt op basis van de huidige kennis over Corona en volgens de richtlijnen die door de overheid bepaald worden (RIVM). Onze huidige conclusie is dat maandelijkse bijeenkomsten op binnenlocaties zoals het Wapen vooralsnog niet gewenst zijn en dat wij de komende tijd willen focussen op wat dan wel kan. Omdat de situatie en de kennis met regelmaat veranderen kijken wij steeds met een stapje tegelijk vooruit . In navolging van de succesvol verlopen augustus borrel willen wij bij voldoende belangstelling weer een Coronaveilige bijeenkomst organiseren. In overleg met de programma commissie al dan niet met een spreker. Het bestuur zal voor een geschikte locatie zorgen , die aan alle richtlijnen van het RIVM voldoet. De details over deze bijeenkomst zullen wij tijdig bekend maken.  Intussen ons verzoek hierbij om, de avond van donderdag 8 oktober voor de eerst volgende SoN bijeenkomst in de agenda te blokkeren. Alle overige data van het programma vervallen hierbij. Het voornemen is om elke 2 maanden een bijeenkomst te organiseren. Zodra het Corona virus bedwongen is , zullen wij weer overgaan tot de maandelijkse bijeenkomsten. 

Het nieuwe SoN logo: 

Tijdens de zomerborrel maakte onze voorzitter bekend dat een ruime meerderheid voor het logo nummer 2 gekozen heeft. Dit mooie en eigentijdse logo zullen wij  vanaf nu bij al onze uitingen gebruiken. Het nieuwe logo is bovenaan deze pagina te zien. 

Beheer van de SoN -Website overgedragen. 

Afgelopen maand heeft onze voorzitter het beheer van de Web-site overgedragen aan D. vd K. Hiermee bedanken wij de voorzitter die het al die tijd op zich genomen heeft en bedanken wij de nieuwe webmaster die gehoor heeft gegeven aan de oproep om actief bij te dagen aan de SoN organisatie . Mochten er meer leden zijn die geïnteresseerd zijn om actief mee te werken aan het wel en wee van onze Sociëteit, laat dit dan bij onze Voorzitter weten of meldt het bij de commissie Clubzaken.  

Opzeggen lidmaatschap L. vd W: 

Tot onze spijt heeft L. vd W., na 17 jaar lid van de SoN geweest te zijn, ons laten weten  dat  hij zijn lidmaatschap  per 1 mei j.l. zal beëindigen.  Onze voorzitter heeft hem in een persoonlijk gesprek namens iedereen bedankt voor zijn betrokkenheid en wenst hem namens ons allen voor de toekomst al het goede toe. 

Het bestuur vertrouwt erop dat we met de nieuwsbrieven jullie zo goed als mogelijk informeren . Mochten er ideeen, vragen, suggesties zijn laat het ons dan weten, intussen zien wij graag iedereen weer op donderdag, 8 oktober vanaf 20.00 uur. 

Met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur