Van de voorzitter

Beste SoN leden, we hebben een mooi jubileumjaar achter de rug.

40 jaar bestaan we al en dat hebben we dit jaar samen met de Herenclub de Zilk en de ONNO mogen vieren in de Witte Kerk met als gastspreker Hans Biesheuvel. 

Over jubilarissen gesproken, dit jaar hebben we twee “halve”, n.l. 12,5 jaar: Piet van Duin en Frans Ooms.

Feestavond 2019
Feestavond 2019 bij Restaurant Dutch

Het gaat goed met de SoN! We hebben bijna 70 leden waarvan er structureel 15 actief zijn. Dat willen we zo verder uitbouwen.

Daarom wil het bestuur iedereen aanmoedigen om mee te doen op elke manier. We kunnen namelijk te allen tijde hulp gebruiken bij het vinden van nieuwe leden, sprekers, ideeën voor evenementen en uitgaansdagen. En daarom herhalen we het hier nog maar eens een keer.

Graag wil ik hier tevens een dankwoord richten aan:

De Commissie Clubzaken: John van der Slot, Dirk Hogervorst, Ton Wieringa o.l.v. Herman Heemskerk 

De Commissie Presentaties: Rob Timmers, Alfons Morssink, Peter Duivenvoorde o.l.v. Piet van Duin 

Feestavond 2019
Feestavond 2019 bij Restaurant Dutch

De Commissie Festiviteiten: Gerard Heemskerk en Cock Geerlings, Gerard Klein en Hans Keizer die we hierbij beterschap wensen met het herstel van zijn knie.

En uiteraard Het Bestuur: Fred van Rooijen, Ton Wieringa, Nol den Elzen en Rob Timmers

Door de inzet van al deze mannen is het een fantastisch jaar geweest!

Waarvoor hartelijk dank aan allen! 

Steven Bemelman, voorzitter