VVSB sponsor avond

Beste SoN leden, op verzoek van de VVSB nodig ik u uit voor de sponsor avond op donderdag 26 september in Speciaal Biercafé Van der Geest.

Britta Baretta-van Egmond

Britta Baretta-van Egmond van Van Egmond Architecten zal een presentatie geven over diverse nieuwe sportaccomodaties in de regio en in het bijzonder de herinrichting van sportpark De Boekhorst (voetbal en tennis). 

In het verlengde daarvan zal VVSB aandacht vragen voor een obligatieplan ter financiering van het park en de eventuele fiscale voordelen hiervan.

VVSB Selectie 2019-2020

 Uiteindelijk staat de avond in het teken van sport / architectuur als verbindende factor voor de gemeenschap. Wij hopen een ieder weer te mogen begroeten op deze interessante en ongetwijfeld gezellige avond! Tot de 26e!

Koffie: 20:00 uur, spreker: 20:30 uur

Fred van Rooyen, secretaris

Geslaagde SoN BBQ 2019

Op vrijdag 31 augustus konden we met een record aantal leden genieten van de traditionele SoN Barbecue. Een gezellige, zonnige bijeenkomst, wederom op het vertrouwde adres bij Café Restaurant De Ruigenhoek.

SoN BBQ 2019

BBQ specialisten bij uitstek Sjaak Klein en Erik Verwer schotelden ons culinaire topkwaliteit voor terwijl gastheer Martien Geerlings en zijn team ons voorzagen van de drankjes.

SoN BBQ 2019

Namens het bestuur veel dank aan Gerard Klein en Hans Keizers van de Commissie Festiviteiten voor het organiseren van deze perfecte avond!

Steven Bemelman, voorzitter

Naar het fotoalbum

Beste SoN leden,

Hoewel ik er helaas niet bij kon zijn heb ik begrepen dat we kunnen spreken van een geslaagde uitgaansdag. Vrijdag 14 juni was het verzamelen om 11.30 bij De Ruigenhoek en werden de uitgaanders voorzien van een heerlijk broodje en een kop koffie.

Opening-Feadship-Amsterdam-16-May-1

Door de goede contacten van Cock Geerlings bij Van Lent was het mogelijk de, onlangs door koningin Maxima geopende, gloednieuwe werf van dit mooie bedrijf in Amsterdam West te bezoeken.

Na ca. 2 uur ging het richting Aalsmeer waar op het zonovergoten terras van Joseph aan de Poel werd genoten van een heerlijk wijntje en/of een ijskoud biertje gevolgd door een voortreffelijk diner.

Joseph aan de Poel

Om ca. 23.00 uur was de bus weer terug bij De Ruigenhoek alwaar er door een klein koppeltje nog even nagepraat werd. Al met al een zeer geslaagde dag.

Om over deze mooie uitgaansdag verder na te praten of om andere zaken die ook van belang zijn te bespreken nodig ik u uit voor de gezellige Sociëteit zomerborrel op donderdag 11 juli 2019.

Jullie worden dan verwacht bij De Ruigenhoek. De borrel staat koud vanaf 20.30 uur. We hopen op een goede opkomst!

De Ruigenhoek

Noteer tevens alvast de volgende data in de agenda van augustus:

Donderdag 8 Augustus Zomer borrel bij het Feest van Harry aanvang ook 20.30 uur
Vrijdag 30 Augustus SoN Barbecue, nadere info volgt.

Met vriendelijke groeten,
Fred van Rooyen, secretaris

Uitgaansdag 2019

Nog enige informatie over de uitgaansdag op  vrijdag 14 juni. We verzamelen tussen 12.30 en 13 uur in De Ruigenhoek. In tegenstelling tot hetgeen eerder werd gemeld gaat de reis niet naar De Kaag, maar naar de nieuwe vestiging van Royal Van Lent Shipyard in Amsterdam.

Royal Van Lent nieuwe vestiging Amsterdam
Nieuw vestiging Amsterdam
Eco-friendly superyacht yard opened by Queen Máxima
Opening door Koningin Maxima

Economische Agenda

Tijdens de SoN avond van 13 juni zal Lars Flinkerbusch, directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek een  presentatie geven over de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek; de kracht van verbinding.

Lars-Flinkerbusch,directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek

De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EADB) is opgesteld door de 5 gemeenten van de Bollenstreek, die daar ook totaal 5 miljoen Euro voor ter beschikking hebben gesteld. De EADB is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Bedrijfsleven Bollenstreek dat heeft toegezegd per onderdeel 75% te co-financieren.

Het doel van de EADB is de economische prestaties van de Bollenstreek te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit als aantrekkelijke woonregio en toeristische trekpleister te behouden en  te versterken. Deze gezamenlijke inspanning is noodzakelijk omdat uit onderzoek blijkt dat wij als regio onder de maat presteren.

Het streven is naar meer banen, zodat hoog- en laagopgeleide inwoners van de Duin- en Bollenstreek in de regio kunnen blijven werken in een bloeiende bollen- en sierteeltindustrie, toeristische sector en kenniseconomie.

De projecten (agenda’s) worden beoordeeld door een Economic Board en uitgevoerd onder leiding van de directeur Lars Finkerbusch.

Al met al beloofd dit een interessant verhaal te worden direct inhakend op de actualiteit van de economische situatie in de bollenstreek.

De koffie staat om 20.00 uur klaar in het Wapen van Noordwijkerhout en de presentatie start om 20.30 uur

School at Sea

De Algemene Leden Vergadering Sociëteit Noordwijkerhout is op donderdag 11 april 2019 in het Wapen van Noordwijkerhout. De vergadering zal worden gevolgd door een Walking Dinner.

Gedurende de maaltijd zullen Floris, zoon van Dirk Hogervorst en Maxim, stiefzoon van Alfons Morsink een presentatie geven over School at Sea.

School at Sea houdt in dat je zes maanden op een driemaster de oceaan over vaart, terwijl je je schoolwerk maakt.

Thalassa

Tijdens deze zes maanden durende zeiltocht (12.000 mijl) varen de deelnemers van Nederland via Afrika naar Midden Amerika en terug. Tijdens deze trip zijn de deelnemers zich continu aan het ontwikkelen. Bij School at Sea komt alles samen. Je navigeert, kookt, maakt je proefwerken aan boord, organiseert expedities en eigen reizen, evalueert, neemt leiding en werkt samen.

School at Sea is gebaseerd op het principe van de Chinese wijsgeer Confucius: “vertel het me en ik zal het vergeten. Toon het me en ik zal het onthouden. Laat het me doen, en ik begrijp het”. Bij School at Sea gaan ze uit van het principe dat je door theorie te koppelen aan de praktijk dingen beter begrijpt en het daardoor beter zult onthouden.

Floris, nu 21 jaar en studerend, heeft deze reis een aantal jaren geleden gemaakt  en komt vertellen over zijn ervaringen. Maxim, 3e klas VWO en 15 jaar hoopt deze reis dit jaar te kunnen maken en vertelt over zijn hoop en nog te overwinnen hobbels.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van School at Sea: www.schoolatsea.com

SaS logo

Omdat we een vol programma hebben deze avond zullen we eerder beginnen dan gebruikelijk. De planning is als volgt: Inloop 18.00 uur, Aanvang ALV 18.30 uur.
Na de ALV Walking Dinner en presentatie School at Sea.

Omdat het voor de voorbereiding van het diner belangrijk is te weten hoeveel mensen aanwezig zijn hierbij het verzoek, indien u niet aanwezig kunt zijn, tijdig bericht van verhindering te geven.

Energieke regio

Op de SoN avond van donderdag 14 maart a.s. zal Hans van Buiten als spreker te gast zijn.

Hans is oud directeur van Nationale Nederlanden afdeling verzekeringen en lid van het bestuur van Noordwijk Marketing. Het laatste jaar was Hans tevens interim-directeur van deze stichting.

Hans van Buiten

Ook is Hans projectleider “Energieke regio ”  een initiatief van Economische Agenda Duin en Bollenstreek.

Vanuit dit initiatief zijn er betreffende drie aandachtsgebieden rapporten ingediend namelijk:

 1. Wellness ( Kuuroord en Revalidatie).
 2. Gezondheid en voeding.
 3. Gezondheid en  sport.

Op basis van deze rapporten is Hans met andere vrijwilligers gestart met de uitvoering en dit loopt goed.

Hans van Buiten

Hij zal ons dan ook een en ander vertellen omtrent:

 1. hoe de rapporten tot stand zijn gekomen ( groene cirkels)
 2. wat is tot nu toe gerealiseerd en wat is de huidige stand van zaken
 3. breed gedragen initiatieven inzake kuuroord en vierdaagse
 4. hoe kan Noordwijkerhout worden betrokken bij deze projecten.

Deze avond zal plaatsvinden bij Het Wapen. De koffie staat klaar om 20.00 uur en de presentatie start omstreeks 20.30 uur.

Verslag SoN avond bij KTS te Voorhout

Beste Sonners,

Op 14 februari hebben we met 47 leden genoten van de avond bij de KTS in Voorhout. Dank aan degenen die dit mogelijk hebben gemaakt!

Bij KTS Voorhout

Arjan en Jean Jacques hadden het volgende diner voor ons bereid:

Op tafel:

 • Breekbrood / aioli / lavas / chips / noten tapenade / boter / olijfolie

Amuses:

 • Bisque /Hollandse garnalen,
 • Cromesqui (bitterbal) / Ossenstaart / wasabi,
 • Grill worst / piccalilly
Diner bij KTS Voorhout

Het menu:

 • Kalfsbloemstuk tartaar / kwartel ei / vadouvan mayo / gamba,
 • Skrei / mosselen / Cevennes ui / citroen / zeekraal / bieslook,
 • Maïskip filet / Basquaise / mais crème / aardappel-prei / jus,
 • Appel Tatin/ toffee / vanille ijs / meringue

We hebben ontzettend genoten! Vooraf heeft directeur Ton de Groot ons uitgelegd hoe de KTS in Voorhout werkt en hoe de opleiding zich voorbereidt op de toekomst. Wist u dat deze school als een van de beste van Nederland staat aangeschreven en dat ze een eigen inkomen van 500.000 euro per jaar genereren en dit besteden aan vernieuwingen op de school?

Bij KTS in Voorhout

Ton heeft uitgebreid gesproken over hoe belangrijk het contact met het bedrijfsleven hier uit de buurt is, mede in verband met stageplekken en toekomstige banen van de leerlingen. Voor sommigen van u wellicht toekomstige medewerkers.

Al met al een zeer geslaagde avond met een uitgebreide, informatieve presentatie en een geweldig diner!

Dit verslag staat op de SoN website om te allen tijde nog eens terug te lezen.

Steven Bemelman, voorzitter

Viergangen menu in Voorhout

Op de SoN avond van 14 februari a.s. maken we een uitstapje naar het Teylingen College, afdeling KTS in Voorhout. Aldaar krijgen we in het sfeervolle grand café een presentatie over de school gegeven door de directeur Dhr. Ton de Groot.

En om de leden goed kennis te laten maken met de kwaliteiten van dit onderwijs maken de leerlingen een compleet verzorgd viergangen menu voor ons. En wel eentje op het hoogste niveau.

KTS

De leerlingen worden hierbij  aangestuurd door Arjan Houwaart en begeleid door meester kok Jean Jacques Menantou. Beiden geen onbekenden in culinair Noordwijkerhout. Voor bijpassende wijn en andere dranken wordt gezorgd.

Deze avond begint wel eerder dan normaal. Het programma ziet er als volgt uit:

• Inloop vanaf 17.30 uur met aperitief aan de bar
• Aanvang diner rond 18.30 uur
• Na 1e gerecht presentatie door de directeur Ton Groot, met mogelijkheid om vragen te stellen
• Tussendoor tijd voor de volgende gerechten in de vorm van een walking dinner
• Na de presentatie rond half 10 het 4e en laatste gerecht
• Gevolgd door een rondleiding door de school en/of een borrel aan de bar
• Einde van de avond rond 23.00 uur

In verband met de voorbereiding is het belangrijk te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen deze avond. Daarom vriendelijk verzoek tijdig aan te geven als u niet aanwezig kunt zijn