Uitnodiging SoN Avond 10 maart 2022

Beste SoN leden, 

Graag nodig  ik u namens het SoN bestuur uit voor de SoN avond aanstaande donderdag 10 maart!

Deze avond zal vindt plaats bij het Wapen van Noordwijkerhout.  U bent dan vanaf 20.00 uur welkom. En de presentatie start om half 9.

Deze presentatie gaat over iets waar we allemaal mee te maken hebben en meer over willen weten! 

Namelijk de vraag wat is kunstmatige intelligentie (AI)?

Simpel gezegd heeft kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) betrekking op systemen of machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op basis van de vergaarde informatie.

We hebben Erwin Haas van Wearelandscape bereid gevonden hier ons over te vertellen. Erwin is de oprichter van Landscape, een Data Science bureau uit Leiden dat concrete AI-gedreven software ontwikkelt en helpt met het identificeren van de meest waardevolle toepassingen binnen organisaties. Met een combinatie van een achtergrond in de Informatica én een honger naar het ondernemerschap en het oplossen van uitdagingen legt hij graag de brug tussen theorie en praktijk.

          Erwin:

De impact van Artificial Intelligence wordt steeds groter, maar “with great power comes great responsibility”. Wat is AI nu eigenlijk? Waar is het voor in te zetten? Waar moet je op letten voor een verantwoorde en waardevolle inzet? Aan de hand van een aantal praktische en herkenbare voorbeelden maken we duidelijk waar de hype nu eigenlijk over gaat en en wat het verschil maakt tussen een waardevolle toepassing en een doemscenario.

Kortom dit beloofd weer een interessante en leerzame avond te worden. We hopen dan ook op een grote opkomst donderdag!

Daarnaast hebben zowel Remco Duijndam als Willem Heemskerk aangegeven graag lid te worden van de de SoN! Beide heren van harte welkom bij onze societeit!

Tot ziens op de 10e!

Hartelijke groet,

Namens het SoN Bestuur 

Fred van Rooyen

Fijne feestdagen en een sprankelend en vooral gezond nieuwjaar!

Bubbels

Beste SoN leden,

Helaas geen Oudejaarsborrel ...
Daarom deze fles bubbels. Graag heffen wij het glas met jullie en proosten op een sprankelend en vooral gezond nieuwjaar.

Hele fijne dagen en graag tot snel.
Bestuur SoN

.

SoN Nieuwsbrief nummer VIII

SoN Nieuwsbrief nummer VIII  

Beste SoN leden, 

Na een lange tijd lijkt Corona in ons land dan eindelijk onder controle! Wij hopen natuurlijk voor altijd, echter hebben we ervaren dat vandaag de dag niets zeker is. Hoe dan ook zijn wij verheugd, dat we als sociëteit de draad weer kunnen oppakken en weer bij elkaar kunnen komen.  

Op 2 juni hielden wij een formele bestuursvergadering en daarna hebben wij in overleg de definitieve planning van de activiteiten tot 1 januari 2022 met de commissievoorzitters afgestemd. Met de data is rekening gehouden met de kermis en 11-11! 

Programma 2021 

12 augustus          : zomerborrel , op de Steeg vanaf 20.00 uur  

20 augustus          : jaarlijkse BBQ met partners bij Restaurant Mama, Duinschoten 12 vanaf 17.30 uur 

16 september       : spreker    -door Programma Commissie 

14 oktober            : spreker                     ,, 

4 november          : spreker                     ,, 

27 november        : SoN feestavond 

9 december          : spreker                     ,,      en open dag voor nieuwe SoN leden  (in overleg met Commissie Clubzaken) 

Aanmelden voor de BBQ graag voor 13 augustus bij de secretaris.  

Herhaalde oproep!: Uw actieve bijdrage wordt gevraagd : Ook in deze nieuwsbrief vragen wij u om met ideeen te komen betreffende bedrijfsbezoeken, spreekbeurten en tevens uit te kijken naar potentieel nieuwe SoN -leden. Tevens zoeken wij nog naar leden die zich willen inzetten bij een van onze commissies, zoals bijvoorbeeld nu in bijzonder de Festiviteiten Commissie (Jaarlijkse BBQ , Kerstdiner en Uitgaansdag) en de Commissie Presentaties (Sprekers en bedrijfsbezoeken) 

We kunnen het niet alleen. We hebben iedereen nodig om met elkaar voor iedereen de Son gezond en leuk te houden! 

Update samenstelling SoN -commissies 

Elke SoN-commissie bestaat uit een aantal SoN leden, waaronder een voorzitter en tenminste een afgevaardigde namens het bestuur. 

Commissie Festiviteiten : Voorzitter Gerard Heemskerk , Nol den Elzen namens het bestuur, Gerard Klein, Patrick van Steijn en Cock Geerlings. 

Commissie Sprekers : Voorzitter Piet van Duin, Steven Bemelman namens het bestuur, Peter Duivenvoorde en Alfons Morssink. Ter versterking is hier nog tenminste een lid van harte welkom! 

Commissie Clubzaken: Voorzitter Rob Kool , Ton Wieringa namens bestuur , Gert Jan van der Togt, John van der Slot en Dirk Hogervorst. 

Financieel Verslag 2020 

Met dank aan de penningmeester en de kascommissie is Het Financieel jaarverslag 2020 definitief goedgekeurd. 

Contact met de leden 

Omdat wij geen bijeenkomsten konden organiseren ,hebben wij door middel van de nieuwsbrieven zo goed als mogelijk het contact met de leden onderhouden. Zolang er geen nieuwe Corona belemmeringen optreden zullen wij vanaf nu geen nieuwsbrieven meer sturen. We gaan u dus weer op de oude en vertrouwde wijze via het secretariaat en tijdens de maandelijkse bijeenkomsten over onze sociëteit op de hoogte houden. 

Onderhoud en Content Website SoN. 

Don van der Kamp heeft deze taak op zich genomen , waarvoor het bestuur hem hartelijk bedankt. Het betreft hier o.a. het weergeven van algemene informatie, de actuele ledenlijst, het programma en foto’s van SoN activiteiten. Laten wij er allemaal aan meewerken dat hij voldoende content krijgt! Wij bedanken Steven Bemelman die dit vele jaren voor ons gedaan heeft! 

Gezien de achterliggende periode spreken wij de wens uit dat u de komende maanden geen bijeenkomst wilt missen en we een grote opkomst tegemoet kunnen zien. Er is genoeg bij te praten en hoe leuk is het om een keer per maand een avond met Noordwijkerhouters door te brengen In plaats van door een Lockdown thuis op de bank te zitten! 

Met dank aan iedereen die de afgelopen tijd een bijdrage aan de SoN heeft geleverd ,voor de getoonde loyaliteit en voor alle positieve reacties op onze nieuwsbrieven, 

graag tot snel en met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur 

SoN nieuwsbrief VII

Beste SoN leden, 

Na onze laatste nieuwsbrief nr 6 van januari is er veel gebeurd. Helaas waren er ook verdrietige berichten over onze zeer gewaardeerde leden en vrienden Hans Keijzers en Rinus Adriaanse. 

Wat zullen wij ze missen! Mooi was het om hierbij de getoonde betrokkenheid van onze sociëteit te zien. 

Naar aanleiding van onze melding dat wij naar een nieuwe Voorzitter Clubzaken zochten, kregen wij een reactie van Rob Kohl. Na een bijzonder aangenaam en constructief gesprek tussen Steven Bemelman, Herman Heemskerk en Ton Wieringa met Rob Kohl was de unanieme conclusie dat wij als bestuur u met tevredenheid kunnen informeren dat Rob Kohl een zeer geschikte opvolger van Herman Heemkerk is en wij hem dan ook met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1 mei 2021 tot Voorzitter Clubzaken benoemd hebben. 

Intussen gaat de mallemolen van het leven door en kijkt het bestuur voorzichtig vooruit naar de komende mogelijkheden van onze Sociëteit. Nu de komende maanden heel Nederland gevaccineerd wordt, ziet het er naar uit dat wij hopelijk vanaf de zomer de SoN activiteiten weer kunnen opstarten. Dit alles met de nodige slagen om de arm, want zoals we helaas ervaren hebben weet je het met de Corona-perikelen nooit zeker. 

Om perspectief te houden hebben wij een voorlopige agenda opgeteld: 

12 augustus       : zomerborrel 

 9 september     : spreker 

14 oktober         : spreker 

11 november     : spreker  

9 december       : spreker en open dag voor nieuwe SoN leden. 

Het bestuur zal de komende maand in overleg treden met de Commissie voorzitters om de plannen voor de komende tijd met elkaar door te spreken.  

In deze nieuwsbrief vragen wij verder u aandacht voor: 

Uw bijdrage wordt wederom gevraagd : Ook in deze nieuwsbrief vragen wij u om met ideeën te komen betreffende bedrijfsbezoeken, spreekbeurten en tevens uit te kijken naar potentieel nieuwe SoN-leden. Tevens zoeken wij naar leden die zich willen inzetten bij een van onze commissies, zoals bijvoorbeeld nu in bijzonder de Evenementen commissie.  

We kunnen het niet alleen, we hebben iedereen nodig om met elkaar voor iedereen de SoN gezond en leuk te houden! 

Verenigingsjaar 1 mei 2021 – 1 mei 2022 : 

Aansluitend op onze aankondiging in nieuwsbrief nr. 6 blijft de contributie gelijk en zal het positieve saldo van het laatste jaar verrekend worden met het door de leden te betalen bedrag voor het nieuwe jaar. Tevens is het rooster van aftreden met een jaar vooruitgeschoven. 

Penningmeester Nol den Elzen heeft in overleg met de kascommissie het financiële jaarverslag opgesteld. Op 29 april heeft de kascommissie deze goedgekeurd.  Deze zijn als bijlage bijgevoegd.

Verslaglegging, begroting 2021-2022 en contributie zullen door de Penningmeester per e-mail naar de leden toe gecommuniceerd worden. Hierna volgt een periode van vier weken dat de leden kunnen reageren en indien verder geen bezwaren zullen alle gegevens door het bestuur bekrachtigd worden. 

De volgende Algemene Ledenvergadering hopen wij dan in april 2022 zonder Corona perikelen en in goede gezondheid op de weer gebruikelijke wijze te kunnen houden. 

Wij vertrouwen erop u allen hierbij weer optimaal geïnformeerd te hebben en wensen iedereen de komende tijd al het goede toe in vooral een goede gezondheid. 

Tot snel en met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur 

http://www.son-noordwijkerhout.nl

SoN nieuwsbrief VI

Beste SoN leden, 

Sinds de aanvang van de Corona Crisis hierbij alweer de zesde nieuwsbrief namens uw bestuur. Graag hadden wij bij de start van het nieuwe jaar een concrete datum van de eerst volgende bijeenkomst vermeld, maar helaas is dit nog niet mogelijk. Het goede nieuws is dat Nederland (en de hele wereld) gestart is met het begin van het einde van het Corona virus. De realiteit is dat e.e.a. nog wel de nodige tijd in beslag gaat nemen en dat wij nog geen idee hebben ,wanneer we als SoN  leden bij elkaar mogen komen. Wellicht ergens in het voorjaar of de vroege zomer? Intussen blijven wij in contact met u en zullen wij op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

In deze nieuwsbrief vragen wij u aandacht voor : 

Uw bijdrage wordt  gevraagd : In Nieuwsbrief  nummer 5 vroegen wij u om met ideeën te komen aangaande bedrijfsbezoeken, spreekbeurten en uit te kijken naar potentieel nieuwe SoN -leden.  

Tevens zoeken wij naar een nieuwe Voorzitter Clubzaken. Gezien de positieve  vooruitzichten  en de SoN weldra  haar activiteiten hoopt te hervatten, willen we u graag nogmaals hieraan herinneren om met uw input te komen. Alleen met elkaar houden we Son gezond en leuk voor iedereen! 

Verenigingsjaar 1 mei 2021- 30 april 2022 : 

Zoals wij al aankondigden willen wij de contributie voor het komende jaar gelijk houden met  het huidige jaar en het positieve saldo verrekenen met het door de leden te betalen bedrag. 

Tevens stelt het bestuur voor om alle schema’s van aftreden van het bestuur een jaar vooruit te schuiven. De SoN heeft  i.v.m. de  exceptionele Corona  situatie  straks een jaar min of meer stil gestaan en  het lijkt ons het meest eenvoudig om alles met een jaar op te schorten. Graag horen wij van u of er eventueel bezwaren zijn of dat er andere suggesties zijn.  

 Bijdrage € 250,- aan  actie Support Verenigen De Schelft.   

De brand in de Schelft heeft een diepe indruk gemaakt op alle inwoners van Noordwijkerhout. 

Voor welke  Noordwijkerhouter heeft de Schelft en het verenigingsleven geen betekenis? 

Door een aantal vrijwilligers is er de stichting Support Verenigingen De Schelft opgericht en zijn er inmiddels allerlei acties opgezet met het doel zo veel mogelijk geld op te halen om de verenigingen te helpen om ze zo zorgeloos weer te laten opstarten. Immers, de verenigingen vormen het hart van de samenleving ons mooie dorp. 

Het bestuur van de SoN heeft unaniem besloten om de betrokkenheid  van onze Sociëteit namens alle leden tot uitdrukking te brengen en een  eenmalige gift te doen van  € 250,-. 

Wij vertrouwen erop u allen hierbij weer optimaal geïnformeerd te hebben en wensen iedereen de komende tijd al het goede toe en vooral een goede gezondheid. 

Tot snel en met vriendelijke groeten, 

Son Bestuur 

SoN nieuwsbrief V

Beste SoN leden, 

Graag informeert het bestuur u als volgt: 

Wij hopen dat alle SoN leden deze nieuwsbrief in goede gezondheid ontvangen.

Gezien de Cornona perikelen hebben wij de laatste tijd onderling uitsluitend via onze bestuurs-app en per mail gecommuniceerd. Dat was natuurlijk veel minder gezellig , maar alles is beter dan niets ! Graag houden wij hierbij  iedereen op de hoogte omtrent de SoN -ontwikkelingen. 

Voor zover onze informatie strekt zijn er onder de SoN leden geen verontrustende omstandigheden te melden. We krijgen positieve reacties op de diverse nieuwsbrieven en unaniem horen wij dat de leden zoals Noordwijkerhouters nu eenmaal zijn,  nuchter naar de feiten kijken en dat zodra de ons door het Coronavirus opgelegde beperkingen achter verleden tijd zijn  iedereen weer met enthousiasme de SoN activiteiten zal voortzetten.  

Vooruitblik SoN activiteiten: 

Gezien de laatste berichten van de overheid en in de media is de verwachting dat we eerst pas ergens in het eerste of tweede kartaal van het volgend jaar bij elkaar kunnen komen.                                        

Dat betekent dus helaas dat we in 2020 geen jaardiner zullen hebben en misschien zal onze eerste bijeenkomst in januari ook nog niet mogelijk zijn.  Zodra er een weer mogelijkheden zijn zal het bestuur tot actie overgaan. Wellicht dan eerst te starten met een borrel en daarna weer met een spreker. We houden alle opties open. Mochten er leden zijn met ideeen en suggesties laat het ons dan weten. 

Wat kunnen de SoN leden intussen wèl doen ? 

Graag willen wij samen met de commissies -zodra het weer kan -een mooi SoN programma in elkaar zetten!  Daar kan iedereen aan mee werken:  

-Kom met voorstellen over sprekers en bedrijfsbezoeken.

-De SoN zoekt nog steeds naar nieuwe leden, bij voorkeur onder de 55 jaar om zo de  leeftijdsopbouw van het ledenbestand in balans te houden.   

 – ideeen over de jaarlijkse uitgangsdag zijn van harte welkom. 

 -geschikte locaties voor een zomerborrel en het jaardiner , laat het weten… 

Geef uw informatie svp door aan de voorzitters van de commissies of aan het bestuur. 

Nieuwe voorzitter Commissie Clubzaken gezocht! 

Na zich een aantal jaren met veel enthousiasme en succes voor Clubzaken ingezet te hebben , heeft Herman Heemskerk aangegeven dat zodra een enthousiaste opvolger gevonden is , hij het stokje graag wil overdragen. Tot die tijd zal hij als voorzitter aanblijven . Herman geeft aan dat het voor de sociëteit goed is om tijdig een opvolger te vinden , om zo de verdere verjonging en de continuïteit van de SoN te waarborgen. De  SoN heeft de inzet  van Herman altijd enorm gewaardeerd en betreurt het dat Herman er mee wil stoppen, maar respecteren zijn beslissing natuurlijk. Herman blijft gelukkig gewoon onder ons en wil ruimte maken voor vernieuwing. Een positieve visie vinden wij ! 

Clubzaken is een belangrijk onderdeel binnen de SoN. Clubzaken coördineert en stimuleert de ledenwerving en volgt en bewaakt het wel en wee van de doelstellingen die we ons als SoN hebben gesteld. 

Een ieder kan zich kandidaat stellen of een suggestie doen. Graag ter attentie van onze voorzitter Steven Bemelman. 

Contributie SoN jaar 1 mei 2021 tot 1 mei 2022: 

Conform het reglement zullen wij in april 2021 de leden het bedrag van de contributie voor het nieuwe jaar voorstellen. Door de beperkte activiteiten is de verwachting dat we dit jaar een ruim positief saldo zullen overhouden. Nu al willen wij  u informeren dat wij dit saldo  in het volgende boekjaar in zijn geheel  met de contributie 2021-2022 zullen verrekenen. Details zullen tzt door onze penningmeester bekend gemaakt worden. 

Wij vertrouwen erop u allen hierbij weer optimaal geïnformeerd te hebben en wensen iedereen de komende tijd al het goede toe in vooral een goede gezondheid. 

Tot snel en met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur 

SoN-avond 8 oktober afgelast

 Beste leden van de SoN,
Ongetwijfeld heeft u de laatste berichten met betrekking tot de richtlijnen ter bestrijding van het Corona virus ook meegekregen. We hebben gisteravond binnen het SoN bestuur besproken wat de gevolgen van de aangescherpte maatregelen voor onze geplande bijeenkomst zijn. En tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten dat het niet verantwoord is om deze door te laten gaan. Bij deze bericht ik u dus namens het SoN bestuur dat de bijeenkomst op donderdag 8 oktober a.s. helaas is afgelast.
Uiteraard zullen we zo snel de omstandigheden het toelaten een nieuw initiatief ontplooien maar voor nu is het jammer genoeg niet anders. We vertrouwen er op dat u begrip kunt opbrengen voor dit besluit en hopen u spoedig weer in gezondheid te kunnen treffen.

Met vriendelijke groeten, 

Namens het SoN-Bestuur ,

F. van R. secretaris.

Uitnodiging SoN-avond 8 oktober

 Beste leden van de SoN,
In de nieuwsbrief van 28 augustus hebben wij u gevraagd de avond van 8 oktober a.s. vrij te houden.
Daarom nodig ik u met veel plezier uit,  onder voorbehoud van eventuele aanpassingen in de RIVM -richtlijnen, voor de SoN avond op donderdag 8 oktober. Deze avond zal wederom worden gehouden in Tespelduin en de aanvang is om 20.00 uur.  In overleg met het management van Tespelduin zullen wij ervoor zorgen dat de 1,5 meter en overige RIVM-richtlijnen kunnen worden nageleefd. Conform de RIVM richtlijnen is het noodzakelijk dat we tijdig en precies weten hoeveel leden er komen. Daarom vragen wij een ieder om voor zondag 4 oktober  via een korte mail naar noldenelzen@planet.nl en niet te replyen naar iedereen, aan te geven of je wel of niet komt.
Zonder aanmelding toch komen kan dus helaas niet!
Uiteraard is de avond bedoeld om de sociale contacten te onderhouden maar op dit moment zijn we ook druk doende om een spreker te vinden. Echter tot op heden hebben we nog geen bevestiging daarvan ontvangen. Zodra hierover meer bekend is wordt dit per mail met u gedeeld.
Wij  hopen op een ruime opkomst, vertrouwen erop dat  iedereen de Coronarichtlijnen zal naleven en hopelijk tot ziens op de 8e!

Met vriendelijke groeten, 

Namens het SoN-Bestuur ,

F. v R. secretaris.

SoN feestavond

Beste SoN leden,

Met veel plezier nodig ik jullie mede namens de feestcommissie en het bestuur van de SoN uit voor de SoN feestavond op zaterdag 17 november 2018. U bent op die dag van harte welkom om 18.00 uur op de welbekende locatie Tespelduyn.

Tespelduyn

Er is door de witte brigade van Tespelduyn in nauwe samenspraak met de SoN feestcommissie een heerlijke keur aan lekkernijen samengesteld. Dit heeft geresulteerd in een uitgebalanceerde proeverij van onder meer vlees en vis gerechten die deze avond zal worden geserveerd. En natuurlijk worden deze gerechten vergezeld van een bijpassend assortiment elegante wijnen en andere spiritualiën.

De muzikale omlijsting wordt deze avond verzorgd door de befaamde Zanger/Gitarist/Entertainer Dick Raat. Hij werkt met de allerbeste geluidsapparatuur zodat het geluidsniveau voor iedereen aangenaam klinkt en een goed gesprek gewoon mogelijk blijft.

Dick Raat

Kortom : Voldoende goede redenen om U direct aan te melden voor deze feestavond. Wilt u dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 10 november, doen bij ondergetekende? Bij voorkeur per email. Mochten er dieet wensen zijn, maak dit dan gelijk even kenbaar bij de aanmelding.

Uiteraard is het wel nodig om een eigen bijdrage te vragen om deze prachtige avond mogelijk te maken. Ook dit jaar is deze weer vastgesteld op 25 Euro p.p.

Met vriendelijke groeten,

Fred van Rooyen, secretaris

Te gast bij André Geerlings

De SoN avond van donderdag 8 november zal plaats vinden op het bedrijf van ons mede sociëteitslid André Geerlings.

Wij zijn die avond te gast op het Cultuur Technisch Loonbedrijf van André en hij zal ons daar een rondleiding geven en een en ander vertellen over de bedrijfsactiviteiten.

Zijn bedrijf biedt een breed scala aan oplossingsgerichte werkzaamheden, die bijna altijd zijn gelieerd aan de agrarische sector. Deze variëren van verhuur van agrarische voertuigen met personeel tot het in eigen beheer ontwikkelen en construeren van aangepaste machines

Ondergras beplanting

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– het mechanisch planten van bollen onder gras. Hier is al in 1989 mee gestart en deze teeltmethode wordt nog steeds wordt verder doorontwikkeld met en voor klanten in Nederland en ook in het buitenland. Onder het klanten bestand bevinden zich veel gemeenten.
– het onder water zetten van bollenland, welbekend in onze regio. Deze techniek breidt zich ook uit naar ecologische toepassingen in natuurgebieden

Vaste planten rooien

André zal uitleg geven omtrent de werking van machines met daarbij de mogelijkheid om deze van dichtbij te bekijken waarbij hij ook de mogelijkheid biedt zelf te beleven wat het is om met deze machines om te gaan

Het bedrijf is gevestigd aan de ‘t Hoogtlaan 18 in Noordwijkerhout. Dit is niet te missen als je ‘t Hoogtlaan op rijdt en vervolgens helemaal doorrijdt tot het eind van de laan.

De koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.