Het jaar 2020 ……..

Beste SoN leden ,

Helaas zijn wij allen nog steeds in de greep van het Corona-virus en leven wij in ongekende omstandigheden.

Het raakt ons in meer of minder mate allemaal, waarbij we ons realiseren dat er onder ons leden zijn die met hun bedrijfsvoering extra zwaar worden geraakt en voor grote economische uitdagingen staan.

Voor wat betreft de activiteiten van onze Sociëteit hebben wij na de drie succesvolle en goed bezochte  bijeenkomsten in januari ( presentatie Henk Waling, Openbaar Vervoer),13 februari ( De Waterstof –auto in Studio Royal ) en 12 maart ( bezoek en diner KTS ) helaas alle geplande activiteiten tijdelijk op hold moeten zetten.

Op 9 maart zijn wij als bestuur, samen met de voorzitters van de Commissies bij elkaar geweest en hebben wij over de voorbereiding  van de ALV en komende jaaractiviteiten van gedachten gewisseld.

Op 25 maart informeerden wij u dat op basis van de genomen overheidsmaatregelen wij in het gunstigste geval wellicht pas op 11 juni bij elkaar kunnen komen.

Op 21 april zal de overheid bekend maken wat de nieuwe richtlijnen betreffende de Corona-perikelen zullen zijn , en zal het bestuur  vervolgens  bekijken wat dit voor onze SoN- activiteiten voor invloed heeft.

De bestuursleden houden met regelmaat onderling contact met elkaar betreffende onze sociëteit. Onze penningmeester  zal begin mei de gebruikelijke factuur voor de contributie versturen. Het  bedrag is gelijk aan het laatste jaar. Mochten wij het komend jaar door de omstandigheden een meer dan gebruikelijk saldo overhouden , zullen wij dit in overleg met de leden verwerken in de contributie van het jaar daarop of verrekenen  met de eigen bijdrage van het jaardiner.

De komende tijd zullen wij u met regelmaat blijven informeren . Zijn er intussen vragen , ideeën, suggesties  laat het dan aan ons via de secretaris weten , of bel ons even ….

Wij zien er naar  uit , dat we zo snel mogelijk weer  in “normale “omstandigheden kunnen leven en kijken uit naar een spoedig en gezond weerzien en wensen intussen iedereen veel sterkte, wijsheid en succes in deze bijzondere en uitdagende tijden.

Namens het Bestuur ,

Steven Bemelman

Voorzitter SoN

12-Maart Son avond bij de KTS te Voorhout

 SoN-avond van donderdag 12 maart.
Ook deze avond zal “op locatie” plaatsvinden. We zijn, na in navolging van de bijzonder interessante avond vorig jaar, wederom te gast bij het Teylingen College, afdeling KTS, Leidsevaart 4 te Voorhout.

Deze avond zullen Lisanne Bergman en Roos Houwaart van RAL-92 samen met een van de leerkrachten ons het compleet vernieuwde techniek lokaal tonen. Dit lokaal is ingericht volgens de laatste stand der zaken op onderwijs en techniek gebied. Lisanne en Roos hebben, als stylist, het lokaal ingericht en Lisanne zal hierover ook een presentatie geven.

Daarnaast wordt er ook deze avond door de leerlingen van het Teylingen College een compleet verzorgd diner voor ons bereid. De leerlingen worden hierbij ook deze keer weeraangestuurd door Arjan Houwaart en begeleid door meester kok Jean Jacques Menanteau.

Voor bijpassende wijn en andere dranken wordt gezorgd.

Deze avond begint wel eerder dan normaal. De inloop in restaurant “De jonge garde” is tussen 17.00 en 17.30 uur met aperitief aan de bar.
Vervolgens zullen de presentatie, de rondleiding en het diner plaatsvinden. Waarna er na afloop nog gelegenheid is tot napraten.
Omdat het voor de voorbereiding van het diner noodzakelijk is het aantal te verwachten gasten aan te geven hierbij het dringende verzoek om even te melden als u deze avond niet aanwezig kunt zijn.

Intrigerend steekspel

Beste SoN leden, terugkijkend op een zeer geslaagde feestavond bij Restaurant Dutch mag ik u mede namens het bestuur uitnodigen voor de SoN avond van donderdag 12 december aanstaande.

Ook dit beloofd weer een zeer interessante bijeenkomst te worden want tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven door ons mede SoN lid: Frans Ooms.

Frans Ooms

Frans zal ons deze avond nader duiden welke strubbelingen gebiedsontwikkelaars rond Schiphol vanaf 1987 ervaren bij het realiseren van gebiedsontwikkelingen.

Het betreft de bedrijven Forward Business Parks 2000 N.V., N.V. LandInvest, waarvan Frans ruim 6 jaar directeur is, en Chipshol Holding B.Vvan de familie Poot.

Het gaat hierbij over de stelselmatige tegenwerkingen door de overheden van de private gebiedsontwikkelaars. Dit laatste heeft er zelfs toe geleid tot dat er door TeleVerde B.V., waar Forward en Chipshol gezamenlijk eigenaar van zijn, een rechtszaak is aangespannen tegen de gemeente Haarlemmermeer.

Schiphol

In het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 3 okt. 2018 is TeleVerde in het gelijk gesteld en is de gemeente veroordeeld tot het vergoeden van schade. Dit proces zal Frans toelichten aan de hand van een videoweergave die tijdens het pleidooi in de rechtbank Amsterdam is vertoond.

Kortom een intrigerend steekspel waarin we worden meegenomen door iemand die zeer nauw betrokken is.

De koffie staat zoals gewoonlijk in Het Wapen van Noordwijkerhout klaar om 8 uur en de presentatie start om half 9.

Tot ziens op de 12e!

Fred van Rooyen, secretaris

Van de voorzitter

Beste SoN leden, we hebben een mooi jubileumjaar achter de rug.

40 jaar bestaan we al en dat hebben we dit jaar samen met de Herenclub de Zilk en de ONNO mogen vieren in de Witte Kerk met als gastspreker Hans Biesheuvel. 

Over jubilarissen gesproken, dit jaar hebben we twee “halve”, n.l. 12,5 jaar: Piet van Duin en Frans Ooms.

Feestavond 2019
Feestavond 2019 bij Restaurant Dutch

Het gaat goed met de SoN! We hebben bijna 70 leden waarvan er structureel 15 actief zijn. Dat willen we zo verder uitbouwen.

Daarom wil het bestuur iedereen aanmoedigen om mee te doen op elke manier. We kunnen namelijk te allen tijde hulp gebruiken bij het vinden van nieuwe leden, sprekers, ideeën voor evenementen en uitgaansdagen. En daarom herhalen we het hier nog maar eens een keer.

Graag wil ik hier tevens een dankwoord richten aan:

De Commissie Clubzaken: John van der Slot, Dirk Hogervorst, Ton Wieringa o.l.v. Herman Heemskerk 

De Commissie Presentaties: Rob Timmers, Alfons Morssink, Peter Duivenvoorde o.l.v. Piet van Duin 

Feestavond 2019
Feestavond 2019 bij Restaurant Dutch

De Commissie Festiviteiten: Gerard Heemskerk en Cock Geerlings, Gerard Klein en Hans Keizer die we hierbij beterschap wensen met het herstel van zijn knie.

En uiteraard Het Bestuur: Fred van Rooijen, Ton Wieringa, Nol den Elzen en Rob Timmers

Door de inzet van al deze mannen is het een fantastisch jaar geweest!

Waarvoor hartelijk dank aan allen! 

Steven Bemelman, voorzitter

SoN feestavond 2019

Beste SoN leden,

Met veel plezier nodig ik jullie met partner, mede namens de feestcommissie en het bestuur van de SoN, uit voor de SoN feestavond op zaterdag 23 november 2019. De feestcommissie heeft weer een hele leuke locatie gevonden voor onze Jaarlijkse Feestavond  te weten Restaurant Dutch in het Beach Hotel (onderdeel van Hotels van Oranje).

De datum is 23 november en de aanvang is 18.00 uur waarna met het welkomstdrankje DUTCH de avond aanvangt.

Keuken restaurant Dutch

De chef-kok heeft een fraai menu in elkaar gezet in het teken van het najaar. Dat belooft een culinair festijn te worden. Indien U dieetwensen hebt: laat het weten aan Hans Keijzers en er wordt een passend vervangend gerecht geserveerd.

Menukaart restaurant Dutch

Parkeren: op het grote parkeerterrein aan de Parallelboulevard nr. 308.  Na afloop ontvangt U een gratis uitrijkaart.

We zouden het zeer op prijs stellen als U voor 11 november laat weten, bij voorkeur per e-mail, of U van de partij bent op 23 november. Wilt u dan ook aangeven of alleen komt of met partner.

Restaurant Dutch

Uiteraard hopen we op een grote opkomst !! U zult begrijpen dat het wel nodig is om een eigen bijdrage te vragen om deze prachtige avond mogelijk te maken. Deze is dit jaar vastgesteld op 35 Euro p.p.

Fred van Rooyen, secretaris

Niet te breken

Tijdens de SoN avond van 14 november a.s. hebben we als spreker Sander Aarts, oprichter van Unbreakable. Sander is voormalig marinier en wordt ook wel de best getrainde militair van Nederland genoemd.

Boek "Niet te breken"

Onlangs heeft hij een boek geschreven getiteld: “Niet te breken“. In dit boek beschrijft hij met ongekende openhartigheid veel prachtige, maar ook veel rauwe momenten van het leven in zijn eenheid de Special Forces.

Op 14 november vertelt Sander wat hij heeft meegemaakt, wat hij daarvan heeft geleerd en hoe ook anderen van zijn ervaringen gebruik maken bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Locatie: Het Wapen van Noordwijkerhout. Koffie 20:00 uur, aanvang 20:30 uur.

Veertig jarig bestaan

Beste SoN leden, naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van de SoN mag ik u namens het SoN bestuur uitnodigen om gezamenlijk  te proosten op dit heugelijke feit.

Ook de leden van De Heerenclub De Zilk en de ONNO zullen deze speciale avond worden uitgenodigd.

En om deze avond extra cachet te geven hebben we een bijzondere spreker uitgenodigd in de persoon van Hans Biesheuvel.

Hans Biesheuvel

Hans is ondernemer, investeerder en sinds 2011 voorzitter MKB namens welke organisatie hij lid was van de sociaal- economische raad en vanaf 2013 oprichter van ONL voor Ondernemers. Een bijzondere man, met een enorm netwerk, interessant voor ons allen om zijn visie aan te horen en ons te laten inspireren.

Witte Kerkje en SoN logo

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 10 oktober a.s. De koffie staat klaar om 20.00 uur en de spreker vangt aan om 20.30 uur. De locatie is Het Witte Kerkje te Noordwijkerhout, dat voor deze gelegenheid sfeervol is aangepast.

We kijken uit naar een mooie en interessante avond! 

Fred van Rooyen, secretaris

VVSB sponsor avond

Beste SoN leden, op verzoek van de VVSB nodig ik u uit voor de sponsor avond op donderdag 26 september in Speciaal Biercafé Van der Geest.

Britta Baretta-van Egmond

Britta Baretta-van Egmond van Van Egmond Architecten zal een presentatie geven over diverse nieuwe sportaccomodaties in de regio en in het bijzonder de herinrichting van sportpark De Boekhorst (voetbal en tennis). 

In het verlengde daarvan zal VVSB aandacht vragen voor een obligatieplan ter financiering van het park en de eventuele fiscale voordelen hiervan.

VVSB Selectie 2019-2020

 Uiteindelijk staat de avond in het teken van sport / architectuur als verbindende factor voor de gemeenschap. Wij hopen een ieder weer te mogen begroeten op deze interessante en ongetwijfeld gezellige avond! Tot de 26e!

Koffie: 20:00 uur, spreker: 20:30 uur

Fred van Rooyen, secretaris

Geslaagde SoN BBQ 2019

Op vrijdag 31 augustus konden we met een record aantal leden genieten van de traditionele SoN Barbecue. Een gezellige, zonnige bijeenkomst, wederom op het vertrouwde adres bij Café Restaurant De Ruigenhoek.

SoN BBQ 2019

BBQ specialisten bij uitstek Sjaak Klein en Erik Verwer schotelden ons culinaire topkwaliteit voor terwijl gastheer Martien Geerlings en zijn team ons voorzagen van de drankjes.

SoN BBQ 2019

Namens het bestuur veel dank aan Gerard Klein en Hans Keizers van de Commissie Festiviteiten voor het organiseren van deze perfecte avond!

Steven Bemelman, voorzitter

Naar het fotoalbum