Uitgaansdag 2019

Nog enige informatie over de uitgaansdag op  vrijdag 14 juni. We verzamelen tussen 12.30 en 13 uur in De Ruigenhoek. In tegenstelling tot hetgeen eerder werd gemeld gaat de reis niet naar De Kaag, maar naar de nieuwe vestiging van Royal Van Lent Shipyard in Amsterdam.

Royal Van Lent nieuwe vestiging Amsterdam
Nieuw vestiging Amsterdam
Eco-friendly superyacht yard opened by Queen Máxima
Opening door Koningin Maxima

Economische Agenda

Tijdens de SoN avond van 13 juni zal Lars Flinkerbusch, directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek een  presentatie geven over de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek; de kracht van verbinding.

Lars-Flinkerbusch,directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek

De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EADB) is opgesteld door de 5 gemeenten van de Bollenstreek, die daar ook totaal 5 miljoen Euro voor ter beschikking hebben gesteld. De EADB is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Bedrijfsleven Bollenstreek dat heeft toegezegd per onderdeel 75% te co-financieren.

Het doel van de EADB is de economische prestaties van de Bollenstreek te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit als aantrekkelijke woonregio en toeristische trekpleister te behouden en  te versterken. Deze gezamenlijke inspanning is noodzakelijk omdat uit onderzoek blijkt dat wij als regio onder de maat presteren.

Het streven is naar meer banen, zodat hoog- en laagopgeleide inwoners van de Duin- en Bollenstreek in de regio kunnen blijven werken in een bloeiende bollen- en sierteeltindustrie, toeristische sector en kenniseconomie.

De projecten (agenda’s) worden beoordeeld door een Economic Board en uitgevoerd onder leiding van de directeur Lars Finkerbusch.

Al met al beloofd dit een interessant verhaal te worden direct inhakend op de actualiteit van de economische situatie in de bollenstreek.

De koffie staat om 20.00 uur klaar in het Wapen van Noordwijkerhout en de presentatie start om 20.30 uur

School at Sea

De Algemene Leden Vergadering Sociëteit Noordwijkerhout is op donderdag 11 april 2019 in het Wapen van Noordwijkerhout. De vergadering zal worden gevolgd door een Walking Dinner.

Gedurende de maaltijd zullen Floris, zoon van Dirk Hogervorst en Maxim, stiefzoon van Alfons Morsink een presentatie geven over School at Sea.

School at Sea houdt in dat je zes maanden op een driemaster de oceaan over vaart, terwijl je je schoolwerk maakt.

Thalassa

Tijdens deze zes maanden durende zeiltocht (12.000 mijl) varen de deelnemers van Nederland via Afrika naar Midden Amerika en terug. Tijdens deze trip zijn de deelnemers zich continu aan het ontwikkelen. Bij School at Sea komt alles samen. Je navigeert, kookt, maakt je proefwerken aan boord, organiseert expedities en eigen reizen, evalueert, neemt leiding en werkt samen.

School at Sea is gebaseerd op het principe van de Chinese wijsgeer Confucius: “vertel het me en ik zal het vergeten. Toon het me en ik zal het onthouden. Laat het me doen, en ik begrijp het”. Bij School at Sea gaan ze uit van het principe dat je door theorie te koppelen aan de praktijk dingen beter begrijpt en het daardoor beter zult onthouden.

Floris, nu 21 jaar en studerend, heeft deze reis een aantal jaren geleden gemaakt  en komt vertellen over zijn ervaringen. Maxim, 3e klas VWO en 15 jaar hoopt deze reis dit jaar te kunnen maken en vertelt over zijn hoop en nog te overwinnen hobbels.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van School at Sea: www.schoolatsea.com

SaS logo

Omdat we een vol programma hebben deze avond zullen we eerder beginnen dan gebruikelijk. De planning is als volgt: Inloop 18.00 uur, Aanvang ALV 18.30 uur.
Na de ALV Walking Dinner en presentatie School at Sea.

Omdat het voor de voorbereiding van het diner belangrijk is te weten hoeveel mensen aanwezig zijn hierbij het verzoek, indien u niet aanwezig kunt zijn, tijdig bericht van verhindering te geven.

Energieke regio

Op de SoN avond van donderdag 14 maart a.s. zal Hans van Buiten als spreker te gast zijn.

Hans is oud directeur van Nationale Nederlanden afdeling verzekeringen en lid van het bestuur van Noordwijk Marketing. Het laatste jaar was Hans tevens interim-directeur van deze stichting.

Hans van Buiten

Ook is Hans projectleider “Energieke regio ”  een initiatief van Economische Agenda Duin en Bollenstreek.

Vanuit dit initiatief zijn er betreffende drie aandachtsgebieden rapporten ingediend namelijk:

 1. Wellness ( Kuuroord en Revalidatie).
 2. Gezondheid en voeding.
 3. Gezondheid en  sport.

Op basis van deze rapporten is Hans met andere vrijwilligers gestart met de uitvoering en dit loopt goed.

Hans van Buiten

Hij zal ons dan ook een en ander vertellen omtrent:

 1. hoe de rapporten tot stand zijn gekomen ( groene cirkels)
 2. wat is tot nu toe gerealiseerd en wat is de huidige stand van zaken
 3. breed gedragen initiatieven inzake kuuroord en vierdaagse
 4. hoe kan Noordwijkerhout worden betrokken bij deze projecten.

Deze avond zal plaatsvinden bij Het Wapen. De koffie staat klaar om 20.00 uur en de presentatie start omstreeks 20.30 uur.

Verslag SoN avond bij KTS te Voorhout

Beste Sonners,

Op 14 februari hebben we met 47 leden genoten van de avond bij de KTS in Voorhout. Dank aan degenen die dit mogelijk hebben gemaakt!

Bij KTS Voorhout

Arjan en Jean Jacques hadden het volgende diner voor ons bereid:

Op tafel:

 • Breekbrood / aioli / lavas / chips / noten tapenade / boter / olijfolie

Amuses:

 • Bisque /Hollandse garnalen,
 • Cromesqui (bitterbal) / Ossenstaart / wasabi,
 • Grill worst / piccalilly
Diner bij KTS Voorhout

Het menu:

 • Kalfsbloemstuk tartaar / kwartel ei / vadouvan mayo / gamba,
 • Skrei / mosselen / Cevennes ui / citroen / zeekraal / bieslook,
 • Maïskip filet / Basquaise / mais crème / aardappel-prei / jus,
 • Appel Tatin/ toffee / vanille ijs / meringue

We hebben ontzettend genoten! Vooraf heeft directeur Ton de Groot ons uitgelegd hoe de KTS in Voorhout werkt en hoe de opleiding zich voorbereidt op de toekomst. Wist u dat deze school als een van de beste van Nederland staat aangeschreven en dat ze een eigen inkomen van 500.000 euro per jaar genereren en dit besteden aan vernieuwingen op de school?

Bij KTS in Voorhout

Ton heeft uitgebreid gesproken over hoe belangrijk het contact met het bedrijfsleven hier uit de buurt is, mede in verband met stageplekken en toekomstige banen van de leerlingen. Voor sommigen van u wellicht toekomstige medewerkers.

Al met al een zeer geslaagde avond met een uitgebreide, informatieve presentatie en een geweldig diner!

Dit verslag staat op de SoN website om te allen tijde nog eens terug te lezen.

Steven Bemelman, voorzitter

Viergangen menu in Voorhout

Op de SoN avond van 14 februari a.s. maken we een uitstapje naar het Teylingen College, afdeling KTS in Voorhout. Aldaar krijgen we in het sfeervolle grand café een presentatie over de school gegeven door de directeur Dhr. Ton de Groot.

En om de leden goed kennis te laten maken met de kwaliteiten van dit onderwijs maken de leerlingen een compleet verzorgd viergangen menu voor ons. En wel eentje op het hoogste niveau.

KTS

De leerlingen worden hierbij  aangestuurd door Arjan Houwaart en begeleid door meester kok Jean Jacques Menantou. Beiden geen onbekenden in culinair Noordwijkerhout. Voor bijpassende wijn en andere dranken wordt gezorgd.

Deze avond begint wel eerder dan normaal. Het programma ziet er als volgt uit:

• Inloop vanaf 17.30 uur met aperitief aan de bar
• Aanvang diner rond 18.30 uur
• Na 1e gerecht presentatie door de directeur Ton Groot, met mogelijkheid om vragen te stellen
• Tussendoor tijd voor de volgende gerechten in de vorm van een walking dinner
• Na de presentatie rond half 10 het 4e en laatste gerecht
• Gevolgd door een rondleiding door de school en/of een borrel aan de bar
• Einde van de avond rond 23.00 uur

In verband met de voorbereiding is het belangrijk te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen deze avond. Daarom vriendelijk verzoek tijdig aan te geven als u niet aanwezig kunt zijn

Op bedrijfsbezoek bij André Geerlings

Tijdens de SoN avond van donderdag 8 november waren we op bezoek bij André Geerlings op ‘t Hoogtlaan. Aan het einde van dit, waarschijnlijk donkerste, laantje in Noordwijkerhout is zijn bedrijf gevestigd.

Bij André Geerlings

Bij binnenkomst werden we verwelkomd door André, die trots stond te kijken naar zijn opgeruimde, fraaie werkplaats. Altijd goed als je bezoek krijgt, dan ruim je de boel nog eens extra op.

Bij André Geerlings

Na een korte levensbeschouwing vertelde André over zijn bedrijf, zijn uitvindingen en over de werkzaamheden die tegenwoordig worden uitgevoerd tot ver over de grenzen. O.a. in Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Bij André Geerlings

Vervolgens kregen we een rondleiding langs het enorme machinepark met uitleg over de werking van elk apparaat. 

Bij André Geerlings

Na afloop een gezellig onder-ons, waarbij Monique van het Wapen niet ontbrak, die ons een aantal lekkere hapjes kwam aanreiken. André,… ontzettend bedankt voor een zeer informatieve, boeiende en gezellige avond!

Steven Bemelman, voorzitter

Speciaalbier

Zet alvast 13 december a.s. in uw agenda: tijdens deze SoN avond wordt er een presentatie gegeven door Pieter van der Geest van het bekende familie bedrijf “Speciaalbier Café van der Geest

Pieter van der Geest

Pieter biedt ons onder meer een bierproeverij aan. Deze proeverij zal worden begeleid door Peter van Duin. Peter is een erkend zytholoog en werkzaam bij Café van der Geest.

Zythologie is een samenstelling van de Griekse woorden zythos (“bier”) en logos (“studie van”). Een zytholoog is een kenner van bier en houdt zich bezig met het brouwen en proeven van bier. Ook weet de zytholoog, net als de sommelier bij wijn, welk bier het beste past bij bepaalde gerechten. De kok van het Wapen zal in afstemming met Peter deze avond bijpassende hapjes verzorgen.

Bierproeverij

Aanvang: 20:00 uur. De presentatie begint om 20:30 uur.

SoN feestavond

Beste SoN leden,

Met veel plezier nodig ik jullie mede namens de feestcommissie en het bestuur van de SoN uit voor de SoN feestavond op zaterdag 17 november 2018. U bent op die dag van harte welkom om 18.00 uur op de welbekende locatie Tespelduyn.

Tespelduyn

Er is door de witte brigade van Tespelduyn in nauwe samenspraak met de SoN feestcommissie een heerlijke keur aan lekkernijen samengesteld. Dit heeft geresulteerd in een uitgebalanceerde proeverij van onder meer vlees en vis gerechten die deze avond zal worden geserveerd. En natuurlijk worden deze gerechten vergezeld van een bijpassend assortiment elegante wijnen en andere spiritualiën.

De muzikale omlijsting wordt deze avond verzorgd door de befaamde Zanger/Gitarist/Entertainer Dick Raat. Hij werkt met de allerbeste geluidsapparatuur zodat het geluidsniveau voor iedereen aangenaam klinkt en een goed gesprek gewoon mogelijk blijft.

Dick Raat

Kortom : Voldoende goede redenen om U direct aan te melden voor deze feestavond. Wilt u dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 10 november, doen bij ondergetekende? Bij voorkeur per email. Mochten er dieet wensen zijn, maak dit dan gelijk even kenbaar bij de aanmelding.

Uiteraard is het wel nodig om een eigen bijdrage te vragen om deze prachtige avond mogelijk te maken. Ook dit jaar is deze weer vastgesteld op 25 Euro p.p.

Met vriendelijke groeten,

Fred van Rooyen, secretaris

Te gast bij André Geerlings

De SoN avond van donderdag 8 november zal plaats vinden op het bedrijf van ons mede sociëteitslid André Geerlings.

Wij zijn die avond te gast op het Cultuur Technisch Loonbedrijf van André en hij zal ons daar een rondleiding geven en een en ander vertellen over de bedrijfsactiviteiten.

Zijn bedrijf biedt een breed scala aan oplossingsgerichte werkzaamheden, die bijna altijd zijn gelieerd aan de agrarische sector. Deze variëren van verhuur van agrarische voertuigen met personeel tot het in eigen beheer ontwikkelen en construeren van aangepaste machines

Ondergras beplanting

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– het mechanisch planten van bollen onder gras. Hier is al in 1989 mee gestart en deze teeltmethode wordt nog steeds wordt verder doorontwikkeld met en voor klanten in Nederland en ook in het buitenland. Onder het klanten bestand bevinden zich veel gemeenten.
– het onder water zetten van bollenland, welbekend in onze regio. Deze techniek breidt zich ook uit naar ecologische toepassingen in natuurgebieden

Vaste planten rooien

André zal uitleg geven omtrent de werking van machines met daarbij de mogelijkheid om deze van dichtbij te bekijken waarbij hij ook de mogelijkheid biedt zelf te beleven wat het is om met deze machines om te gaan

Het bedrijf is gevestigd aan de ‘t Hoogtlaan 18 in Noordwijkerhout. Dit is niet te missen als je ‘t Hoogtlaan op rijdt en vervolgens helemaal doorrijdt tot het eind van de laan.

De koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.