Welkom bij de SON

De Sociëteit Noordwijkerhout (kortweg SON) is opgericht op 1 mei 1979.

De SON heeft een doelstelling.
Het wekken van belangstelling en het verschaffen van inzicht waarop anderen zich maatschappelijk en/of in hun beroep ontplooien en het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden.

De SON tracht haar doelstelling te bereiken door actieve mannen met uiteenlopende beroepen en functies met elkaar in contact te brengen en als haar leden te verenigen.
Leden steunen deze doelstelling , zijn bereid zich daarvoor actief in te zetten en geven blijk van enige verbondenheid of relatie met Noordwijkerhout.

verder lezen