SoN nieuwsbrief VI

Beste SoN leden, 

Sinds de aanvang van de Corona Crisis hierbij alweer de zesde nieuwsbrief namens uw bestuur. Graag hadden wij bij de start van het nieuwe jaar een concrete datum van de eerst volgende bijeenkomst vermeld, maar helaas is dit nog niet mogelijk. Het goede nieuws is dat Nederland (en de hele wereld) gestart is met het begin van het einde van het Corona virus. De realiteit is dat e.e.a. nog wel de nodige tijd in beslag gaat nemen en dat wij nog geen idee hebben ,wanneer we als SoN  leden bij elkaar mogen komen. Wellicht ergens in het voorjaar of de vroege zomer? Intussen blijven wij in contact met u en zullen wij op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

In deze nieuwsbrief vragen wij u aandacht voor : 

Uw bijdrage wordt  gevraagd : In Nieuwsbrief  nummer 5 vroegen wij u om met ideeën te komen aangaande bedrijfsbezoeken, spreekbeurten en uit te kijken naar potentieel nieuwe SoN -leden.  

Tevens zoeken wij naar een nieuwe Voorzitter Clubzaken. Gezien de positieve  vooruitzichten  en de SoN weldra  haar activiteiten hoopt te hervatten, willen we u graag nogmaals hieraan herinneren om met uw input te komen. Alleen met elkaar houden we Son gezond en leuk voor iedereen! 

Verenigingsjaar 1 mei 2021- 30 april 2022 : 

Zoals wij al aankondigden willen wij de contributie voor het komende jaar gelijk houden met  het huidige jaar en het positieve saldo verrekenen met het door de leden te betalen bedrag. 

Tevens stelt het bestuur voor om alle schema’s van aftreden van het bestuur een jaar vooruit te schuiven. De SoN heeft  i.v.m. de  exceptionele Corona  situatie  straks een jaar min of meer stil gestaan en  het lijkt ons het meest eenvoudig om alles met een jaar op te schorten. Graag horen wij van u of er eventueel bezwaren zijn of dat er andere suggesties zijn.  

 Bijdrage € 250,- aan  actie Support Verenigen De Schelft.   

De brand in de Schelft heeft een diepe indruk gemaakt op alle inwoners van Noordwijkerhout. 

Voor welke  Noordwijkerhouter heeft de Schelft en het verenigingsleven geen betekenis? 

Door een aantal vrijwilligers is er de stichting Support Verenigingen De Schelft opgericht en zijn er inmiddels allerlei acties opgezet met het doel zo veel mogelijk geld op te halen om de verenigingen te helpen om ze zo zorgeloos weer te laten opstarten. Immers, de verenigingen vormen het hart van de samenleving ons mooie dorp. 

Het bestuur van de SoN heeft unaniem besloten om de betrokkenheid  van onze Sociëteit namens alle leden tot uitdrukking te brengen en een  eenmalige gift te doen van  € 250,-. 

Wij vertrouwen erop u allen hierbij weer optimaal geïnformeerd te hebben en wensen iedereen de komende tijd al het goede toe en vooral een goede gezondheid. 

Tot snel en met vriendelijke groeten, 

Son Bestuur