SoN nieuwsbrief VII

Beste SoN leden, 

Na onze laatste nieuwsbrief nr 6 van januari is er veel gebeurd. Helaas waren er ook verdrietige berichten over onze zeer gewaardeerde leden en vrienden Hans Keijzers en Rinus Adriaanse. 

Wat zullen wij ze missen! Mooi was het om hierbij de getoonde betrokkenheid van onze sociëteit te zien. 

Naar aanleiding van onze melding dat wij naar een nieuwe Voorzitter Clubzaken zochten, kregen wij een reactie van Rob Kohl. Na een bijzonder aangenaam en constructief gesprek tussen Steven Bemelman, Herman Heemskerk en Ton Wieringa met Rob Kohl was de unanieme conclusie dat wij als bestuur u met tevredenheid kunnen informeren dat Rob Kohl een zeer geschikte opvolger van Herman Heemkerk is en wij hem dan ook met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1 mei 2021 tot Voorzitter Clubzaken benoemd hebben. 

Intussen gaat de mallemolen van het leven door en kijkt het bestuur voorzichtig vooruit naar de komende mogelijkheden van onze Sociëteit. Nu de komende maanden heel Nederland gevaccineerd wordt, ziet het er naar uit dat wij hopelijk vanaf de zomer de SoN activiteiten weer kunnen opstarten. Dit alles met de nodige slagen om de arm, want zoals we helaas ervaren hebben weet je het met de Corona-perikelen nooit zeker. 

Om perspectief te houden hebben wij een voorlopige agenda opgeteld: 

12 augustus       : zomerborrel 

 9 september     : spreker 

14 oktober         : spreker 

11 november     : spreker  

9 december       : spreker en open dag voor nieuwe SoN leden. 

Het bestuur zal de komende maand in overleg treden met de Commissie voorzitters om de plannen voor de komende tijd met elkaar door te spreken.  

In deze nieuwsbrief vragen wij verder u aandacht voor: 

Uw bijdrage wordt wederom gevraagd : Ook in deze nieuwsbrief vragen wij u om met ideeën te komen betreffende bedrijfsbezoeken, spreekbeurten en tevens uit te kijken naar potentieel nieuwe SoN-leden. Tevens zoeken wij naar leden die zich willen inzetten bij een van onze commissies, zoals bijvoorbeeld nu in bijzonder de Evenementen commissie.  

We kunnen het niet alleen, we hebben iedereen nodig om met elkaar voor iedereen de SoN gezond en leuk te houden! 

Verenigingsjaar 1 mei 2021 – 1 mei 2022 : 

Aansluitend op onze aankondiging in nieuwsbrief nr. 6 blijft de contributie gelijk en zal het positieve saldo van het laatste jaar verrekend worden met het door de leden te betalen bedrag voor het nieuwe jaar. Tevens is het rooster van aftreden met een jaar vooruitgeschoven. 

Penningmeester Nol den Elzen heeft in overleg met de kascommissie het financiële jaarverslag opgesteld. Op 29 april heeft de kascommissie deze goedgekeurd.  Deze zijn als bijlage bijgevoegd.

Verslaglegging, begroting 2021-2022 en contributie zullen door de Penningmeester per e-mail naar de leden toe gecommuniceerd worden. Hierna volgt een periode van vier weken dat de leden kunnen reageren en indien verder geen bezwaren zullen alle gegevens door het bestuur bekrachtigd worden. 

De volgende Algemene Ledenvergadering hopen wij dan in april 2022 zonder Corona perikelen en in goede gezondheid op de weer gebruikelijke wijze te kunnen houden. 

Wij vertrouwen erop u allen hierbij weer optimaal geïnformeerd te hebben en wensen iedereen de komende tijd al het goede toe in vooral een goede gezondheid. 

Tot snel en met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur 

http://www.son-noordwijkerhout.nl