Uitnodiging SoN-avond 8 oktober

 Beste leden van de SoN,
In de nieuwsbrief van 28 augustus hebben wij u gevraagd de avond van 8 oktober a.s. vrij te houden.
Daarom nodig ik u met veel plezier uit,  onder voorbehoud van eventuele aanpassingen in de RIVM -richtlijnen, voor de SoN avond op donderdag 8 oktober. Deze avond zal wederom worden gehouden in Tespelduin en de aanvang is om 20.00 uur.  In overleg met het management van Tespelduin zullen wij ervoor zorgen dat de 1,5 meter en overige RIVM-richtlijnen kunnen worden nageleefd. Conform de RIVM richtlijnen is het noodzakelijk dat we tijdig en precies weten hoeveel leden er komen. Daarom vragen wij een ieder om voor zondag 4 oktober  via een korte mail naar noldenelzen@planet.nl en niet te replyen naar iedereen, aan te geven of je wel of niet komt.
Zonder aanmelding toch komen kan dus helaas niet!
Uiteraard is de avond bedoeld om de sociale contacten te onderhouden maar op dit moment zijn we ook druk doende om een spreker te vinden. Echter tot op heden hebben we nog geen bevestiging daarvan ontvangen. Zodra hierover meer bekend is wordt dit per mail met u gedeeld.
Wij  hopen op een ruime opkomst, vertrouwen erop dat  iedereen de Coronarichtlijnen zal naleven en hopelijk tot ziens op de 8e!

Met vriendelijke groeten, 

Namens het SoN-Bestuur ,

F. v R. secretaris.